Studie Moderne Bedrijfsadministratie

Introductie

De opleidingen Moderne Bedrijfsadministratie ( MBA ) zijn met ingang 1 januari 2016 een ingrijpende veranderd. Zo zijn de benamingen veranderd van de verschillende onderdelen en worden de examens van deze opleidingen uitsluitend digitaal worden afgenomen. De student kan dus zelf zijn examenmoment kiezen. Ook in dit studiejaar zal deze opleiding volledig modulair worden aangeboden. Een student volgt in een periode 1 module om na het examen van dat betreffende vak / module over te gaan naar een ander module van de opleiding. Zo studeren, werd na onderzoek als prettig en overzichtelijk door studenten ervaren.

Indien u besluit tot deelname aan één van de studies of de informatieavond (zonder verplichting) wilt bezoeken, wordt u uitgenodigd dit kenbaar te maken via de website www.cbla-studies.

De plaatsing zal geschieden naar volgorde van inschrijving c.q. aanmelding, die zowel telefonisch of via de website kan plaatsvinden.

Het bezit van dit diploma vormt de opstap voor hogere bedrijfseconomische en administratie¬ve functies in zowel het bedrijfsleven als ook non-profit organisaties. In dag- en weekbladen wordt vaak personeel gevraagd in bezit van een MBA-diploma. De praktijk wijst uit, dat het bezit van dit diploma een goede carrièremogelijkheid vormt.

Om tot het examen voor MBA te worden toegelaten, heeft de Nederlandse Associatie voor Examinering ( de exameninstantie ) GEEN adequate vooropleiding eisen.

CBLA geeft echter het advies om één van onderstaande modulen of diploma`s als basis in het bezit te hebben c.q dan wel gevolgd te hebben.

  •  het Praktijkdiploma Boekhouden of Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden
  •  het HAVO- of VWO-diploma dat toelating geeft tot het HBO resp. WO
  •  het propedeuse-diploma hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs.

Voor, tijdens en voor zover nodig na de opleiding kunt u rekenen op begeleiding en advies.

Mede namens de docenten hoop ik op uw deelname aan een studie van CBLA - studies en wens ik u een succesvol studiejaar toe.

Het programma voor MBA houdt in:

- Bedrijfsadministratie
- Kostencalculatie
- Financiering
- Belastingwetgeving


CBLA heeft met veel succes de opleiding MBA modulair opgezet; dit impliceert, dat:

- de module MBA - BW wordt gedoceerd in september en oktober
- de module MBA - BA wordt gedoceerd in november t/m januari
- de module MBA – FIN wordt gedoceerd in februari t/m april
- de module MBA - KC wordt gedoceerd in mei t/m juni

Belangrijke informatie

Studieplaats: Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht
Studietijd: 19.00 - 21.45 uur (avond)
Studeertijd: 4 a 6 uur per module per week (excl. lessen)
Studieaanvang: zie onder
Lesgeld: zie onder
Examengeld: zie www.associatie.nl
Examens: digitaal via www.associatie.nl
Examendata: door de student te bepalen
Info-avond: zie onder
Boekenlijst: zie www.dekkers.nl


Informatieavond:18 september 2023 en 12 februari 202419.00 uur
Start van de module

De module MBA-BW start: 18 september 2023
De module MBA-BA start: 20 november 2023
De module MBA-FIN start: 12 februari 2024
De module MBA-KC start: 6 mei 2024
Studiekosten Ineens In termijnen
De module MBA-FIN € 730,00 2 x € 395,00
De module MBA-BA € 765,00 2 x € 420,00
De module MBA-KC € 730,00 2 x € 395,00
De module MBA-BW € 730,00 2 x € 395,00

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW, boeken en examengelden

Zie voor verdere informatie:

Studiegids Moderne Bedrijfsadministatie


Aanmelden

Meld je direct aan voor een van onze opleidingen.


Contact

Stel uw vraag via ons contact formulier of neem op andere wijze contact op.